Odpovědi na vaše dotazy

Otázka:
       
Plánuji výstavbu rodinného domu na klíč. Na internetu jsem našel stavební firmu, ale nejsem si jistý zda je firma spolehlivá. Jaké informace mi pomůžou rozhodnout, zda je vybraná firma vhodná či nikoli?

Odpověď:
1) Pro ověření kvality prováděných prací jsou nejlepší osobní reference. Proto v tomto směru oslovte firmu např. emailem...

Otázka:
       
Jaký je technologický postup při vyhlazování sádrových omítek? Při vyhlazení se omítka žmolí.

Odpověď:
1)Běžný technologický postup
Před aplikací omítek je zapotřebí se ujistit o stavu podkladu. Podklad nesmí být zmrzlý, zaprášený, mastný ani vlhký...

Otázka:
       
Kde je možnost naučit se rozpočty staveb? Existují speciální kurzy (školení ) nebo odborná literatura?

Odpověď:
Tvorbu a vyhodnocování rozpočtů staveb, i jiných produktů, je možné studovat jak z literatury tak na speciálních kurzech. Sestavování rozpočtu je vázáno na ...

Otázka:
       
Je běžné rekonstruovat balkony paneláku 8 pater věžákového typu přistavěním lodžií vedle domu (celkem 4 stoupačky od sebe vzdálené a oddělené) Jedna stoupačka bude vážit min 42 tun. Co to provede po 20 letech? Dům stojí na mírném svahu okraje skály.

Odpověď:
Obecně lze říci, že se běžně provádí celá řada různých rekonstrukcí balkónů a mezi nimi je i popisovaná varianta.
          Rovnoměrnost sedání a případné dopady na chování celé konstrukce je potřeba posoudit ...

Otázka:
       
Plánuji vestavbu podkroví a potřeboval bych radu ohledně konstrukce podlah. Teď je tam stávající strop HURDIS, tedy vrchní beton. Chtěl bych udělat následující skladbu: - samonivelační stěrku (pro vyrovnání) -kročejová izolace STEPROCK HD (tuhé desky pro lehkou konstrukci podlahy) -OSB deska (tl. 18 mm) stačí jedna vrstva? -nášlapná vrstva (buď plovoucí podlaha, nebo dlažba).

Odpověď:
Skladba podlahové konstrukce může být v pořádku. Jedinou připomínku je k OSB desce, kde lze doporučit nahradit jednu tlustou dvěma vrstvami tenčích desek (12mm), otočených vzájemně ...

Otázka:
       
Na novostavbě malého rodinného domu z materiálu YTONG (cca 2 roky) se na vnější straně fasády objevily souvislé prasklinky, patrně v místech spojů tvárnic. Příčiny může být celá řada (nebyla použita síť ani tepelná izolace, možná nevhodné lepidlo, atd.), ale stavět ani bourat už nehodlám. Potřeboval bych radu, jak s minimem práce a nákladů tyto prasklinky kosmeticky odstranit. Bez sekání nabarvené omítky, bez dalšího nátěru větší plochy apod. Mojí představou je pružná, bezbarvá nebo přetíratelná hmota/tmel, která by tyto praskliny schovala ale aby také vydržela - je to venku.

Odpověď:
Před návrhem opravných opatření je nutné přesně určit příčinu vzniku trhlin. Na základě popisu je možné předpokládat, že se jedná o trhliny způsobené objemovými změnami v důsledku...

Otázka:
       
Před rokem jsme koupili byt a rozhodli se, že položíme nové podlahy. Původní parkety jsme vytrhali a zjistili, že byly přitlučeny na fošnách a ty leží na dřevěných trámech. Prostor mezi trámy je vyplněn štěrkem. Místo parket jsem položili OSB desky a na ty plovoucí podlahu. Změna podlahy byla v červenci 2007 a již koncem roku 2007 na některých místech začala podlaha vrzat. Vrzání je nesnesitelné a přidávají se další místa. Myslíme si, že to vrže v místech, kde se pod fošnami "vymlel" štěrk. Co lze v takovém případě dělat? Pokud je podlaha celodřevěná, tzn. že sousedka bydlící pod námi má dřevěný strop, existuje nějaký způsob, jak ji vybetonovat?

Odpověď:
Vybetonování, respektive použití betonové stěrky jako podkladní vrstvy je samozřejmě možné, v případě, že je u trámů ve stropě dostatečná rezerva v únosnosti a deformaci...

Otázka:
       
Jaký podklad použít pod lino, podlaha je stará prkenná, nepravidelná, na minulém linu se prošlapaly okraje jednotlivých prken. Jak tomu zabránit? Stačil by slabý Miralon? Lino je slabé, ale se silnou nášlapnou vrstvou. Nebude se potom promačkávat (důlky třeba pod nohou židle)?

Odpověď:
Pouhé položeni vrstvy Miralonu Váš problém nevyřeší, maximálně situaci mírně vylepší. Pod linoleum je nutné položit tuhou a rovnou podkladní vrstvu, doporučujeme například dřevotřískové desky ukládané na pero a drážku. Nejsou drahé, narozdíl od samonivelační stěrky...

Otázka:
       
Chceme provést rekonstrukci prkenných podlah ve 2. patře starého činžovního domu. Podlaha silně vrže, některá prkna se při chůzi prohýbají, pod nimi je zásyp a trámový strop. Podlaha je nerovná,klesá ke středu místností. Prkna by přišla odstranit, přidat rošt, izolaci pak desku a na ni plovoucí podlahu. Nerozumím tomu, ale mám obavu zda se podlahy moc nezatíží a my se nepropadli. Není nějaká "odlehčená" varianta?

Odpověď:
Nejprve je nutné konstatovat, že dále uváděná odpověď je obecného charakteru a neuvažuje případy snížené kvality konstrukčních ani jiných participujících prvků. Rozhodnutí, zda budete věřit prováděcí firmě nebo si necháte zpracovat projekt a jeho správnost garantovat autorizovanou osobou, je Vaše...

Otázka:
       
Potřeboval bych poradit s vlhkostí. Máme domek,ovšem zadní místnosti nejsou dostatečně prosluněny, přes den jen krátce dopoledne. Pořídil jsem si meteo-stanici a kontroluji stav vlhkosti.V těchto jarních měsících je vlhkost přes den okolo 50% při teplotě 22 C, v noci je teplota nastavena na 19 C a vlhkosti naměřím 65 %. Nevím jestli je to moc, každopádně je ten pokoj studený. Samozřejmě, že se mi u oken tvoří mapky, které jdou do plísní. Dá se tento problém vyřešit pravidelným a dostatečným větráním (mikroventilace přes noc) nebo je třeba pozvat odborníka? Napadlo mně, zda by se tento problém vyřešil i podřezáním zdiva? V neposlední řadě nám rostou na rohu domu jehličnany, jsou kousek od fasády, je to pěkná dominanta, ale nedrží tyto stromy právě onu vlhkost? Neměli by se zlikvidovat?

Odpověď:
Problémy s vlhkostí je z dlouhodobého hlediska nejlepší řešit eliminací příčiny výskytu této vlhkosti, pokud to jde. Ostatní zásahy vedou pouze k eliminaci projevů. ...

Otázka:
       
Již vícekrát jsem se v poslední době setkal s problémem vlhkých obvodových stěn u panelových domů z obytné strany.
        Největší problém vzniká v zimním období kdy jsou největší teplotní rozdíly mezi vnitřní a vnější teplotou. Větrání a odvhčovače pomáhá ale vlhkost stěny neřeší.
        Jelikož se jedná o paneláky stáří kolem 30ti let,nebyla by vhodná řádná kontrola a rekonstrukce? Jaký postup by jste navrhovali?

Odpověď:
Důsledné prověření stávajícího stavu a návrh opravných opatření nelze než doporučit. Je potřeba zjistit co je příčinou výskytu zvýšené vlhkosti a tomu přizpůsobit návrh sanace. Vámi popsané metody řeší důsledky, nikoli příčiny zmiňovaného problému. ...

Otázka:
       
Mám narýsovat výkres a v něm mám udělat překlad z monolitického betonu, překlad z prefabrikátů a překlad z ocelových nosníků a máme si sehnat jak se značí, nikde jsem to nenašel, prosím vás o nějaké příklady, nebo o radu. Vedle půdorysu máme udělat popisový rámeček a v něm má být druh překladu a výrobní značka, to právě nevím, už jsem něco málo o tom našel, ale nejsem si tím jistý.

Odpověď:
Každý konstrukční prvek musí být v půdorysu označen a následně vykázán či specifikován. V případe monolitu bude prvek nakreslen ve výkresu tvaru. V případe prefa dílců ve výkresu skladby. Oba typy výkresu je možné kombinovat, pokud jde o kombinované konstrukce...

Otázka:
       
Stavíme byt v podkroví ve starém domě (cca100 let) ,který je ale v dobrém technickém stavu . Podkrovní plocha podlahy je cca 70 m2, bude rozdělená dle nosných příček pod podlahou na 3 místnosti.

Na podlaze půdy jsme odstranili cca 15 cm štěrkového zásypu vč. pálených dlaždic na povrchu a zůstala tam v celém prostoru většinou zdravá prkna nabitá na masivních trámech. Žádám Vás o radu,jakým způsobem vytvořit novou skladbu podlahy a izolace, aby nedocházelo k žádnému nebo alespoň výraznému přenosu hluku a otřesů do bytu pod podkrovím

Navrhuji toto řešení :
-  na trámy kolmo našroubovat trámky cca 10x8 cm
- rozteč 625 mm (za předpokladu, že OSB desky budou 1250x2500x18 mm )
- výplň Rockwool nebo jiná ??
- OSB desky 1250 x 2500 x 18 mm
- kročejová izolace cca 3 mm ( nevím tip )
- OSB desky 18 mm položené na střih
- vše do sebe prošroubovat,ale nevím jaký tip vrutů je nejvhodnější

Odpověď:
Osobně bych doporučoval na stávající zaklop (který je v pořádku nebo nahrazený novým) přímo umístit vrstvu izolace - např. podlahové desky z minerální vlny, na ně roznášecí OSB nebo sádrokartonové desky ve dvou vrstvách a konečně vrstvu kročejové izolace (Miralon) a plovoucí podlahu. ...

Otázka:
       
Provádím rekonstrukci zemědělské usedlosti. Můj dotaz se týká zateplení svislé stěny. Podlaha v místnosti je 40 cm pod úrovní terénu. Tloušťka stěny je 75 cm. Je nutné zateplit tuto stěnu ve svislé rovině? Podlaha zateplena polystyrenem v tloušťce 15 cm.

Odpověď:
Váš dotaz je nutno chápat poněkud v širších souvislostech. Každý zásah do konstrukcí, které jste popsal, může negativně ovlivnit vlhkostní režim v těchto konstrukcích, ačkoli předtím se zdály být bezproblémové. ...

Otázka:
       
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jakou minimální sílu zateplení polystyrenem by jste doporučil na RD cihlové zástavby. Síla zdiva 0,5 m.

Odpověď:
Potřebná tloušťka tepelné izolace se prokazuje výpočtem podle příslušné normy a závisí na kvalitě a jakosti tepelné izolace, zdiva samotného a případně dalších vrstev. ...

Otázka:
       
Chystáme se na rekonstrukci bytu v panelovém domě starém 20 let. Jak máme nejlépe odizolovat plovoucí podlahu v pokojích a dlažbu v chodbě. Již nyní je v domě problém s kročejovým hlukem.

Odpověď:
Pokud jde o plovoucí podlahy, tam zpravidla postačí kročejová izolace Miralon či nějaká podobná. Tloušťka a celá skladba podlahy by měla být předmětem návrhu autorizované osoby. ...

Otázka:
       
Dobrý den, máme asi 3 roky položenou plovoucí podlahu. Původní lino bylo dáno pryč a na beton byla položena jenom tenká vrstva nějakého izolačního materiálu. Podlaha začala dost vrzat a je to velice nepříjemné a přidávají se další místa. Je nějaká možnost, kromě teda rozebrání a kompletní výměny podlahy tomu zabránit.

Odpověď:
Problém může být způsoben např. změnou rozměrů podlahových dílců v důsledku vysychání nebo znehodnocením oné "nějaké" izolační vrstvy - prošlapání v určitých místech. ...

Otázka:
       
V domku z roku 1910 je na chodbě původní dlažba (asi 18 m čtv.), u které je poškozena glazura a ulomené hrany ve spárách. Pod dlažbou je asi 10 cm pisku a pak betonový strop sklepa (mezi I 16 profil vylitý beton). Prosím o radu jak renovovat tuto podlahu.

Odpověď:
Rozumím-li správně, slovem renovovat nemyslíte restaurovat stávající dlažbu, ale realizovat nové podlahové souvrství. Potom odpověď zní, téměř jakkoli, podle požadavků, které na konstrukci budete mít. Je však třeba mít na paměti ...

Otázka:
       
V novostavbě RD jsem si vybral podlahové topení, předpokládám, že podlaha bude vybetonovaná. Na tento povrch bych rád položil plovoucí podlahu, zajímalo by mě zda je nutný dávat pod plovoucí podlahu miralon, který se ale používá jako izolace (což zrovna v případě podlahového topení nepotřebuji) a na tlumení kročejového hluku. Je na trhu nějaký jiný materiál, který je vhodný pro tento případ?

Odpověď:
Technologie pro realizaci podlahového vytápění se velmi různí. Podklad může i nemusí být vybetonován, jednotlivé systémy sestávají z celého souboru funkčních vrstev. ...

Otázka:
       
Je v pořádku když je sepsaná smlouva o dílo - výstavba na klíč do konce roku 2008 - ale již druhý měsíc se bezdůvodně nepracuje, není k dispozici stavební deník a nejsou, žádné informace o tom ,kdy se bude pokračovat? Co mohu nebo mám po firmě resp.dodavateli firem požadovat? Jaká mám práva? Ve smlouvě o dílo je zapsáno - bez budoucích záloh , ale ve faktuře je započítána práce budoucí - je to v pořádku?

Odpověď:
Pokud jsem dobře pochopil z Vašeho popisu, dodavatelská firma sice nestaví, ale ani nepřekročila termín, do kterého má být stavba hotova. Pokud to tedy nakonec stihne, nejedná se z mého pohledu o zásadní problém. Musím ovšem pominout skutečnosti, že stavební deník musí být na místě stavby k dispozici, ...

Otázka:
       
Hledáme něco takového co bylo medvědí hovno za socialismu. Potřebujeme to na zadělání díry v okapu a díry cca 2 cm na oplechování na střeše. Hledáme něco tuhého, aby se to dalo zpracovat rukou.
Nechceme nic v pistoli jako je např. silikon.

Odpověď:
Nemohu Vám s klidným svědomím poradit nic jiného, než výměnu porušeného dílce či jeho opravu, ovšem za použití metod k tomu určených, nikoli improvizaci.
Pokud přesto trváte na nastíněném řešení, podívejte se např. na ...

Otázka:
       
Potřebuji vědět, jak nejlépe provést nadokenní překlad z ocel. nosníků "I", aby nevznikl tepelný most, jak a čím zaizolovat. Otvor pro okno je velký a keram. překlady nelze použít. Dům bude z tvárnic HELUZ.

Odpověď:
Zabránění vzniku tzv. tepelného mostu můžete docílit dodatečným zateplením, doporučuji uvažovat pouze variantu venkovního zateplení. Pokud s vrstvou venkovní izolace nepočítáte, potom je nutné vložit tepelnou izolaci mezi nosníky I. ...

Otázka:
       
V nepodsklepeném zahradním domku mám problém se srážením vlhkosti na stěnách jedné ze dvou místností. Místnost je ve svahu, ze 2 stran v zemi. Při stavbě byla postavena nejdříve "kantka", tedy ochranná zeď, odizolovaná, k ní byla položena i odvodňovací hadice, kantka je z pálených cihel, ...

Odpověď:
K problému obecně: pokud se mají opravná opatření omezit pouze na zásahy zevnitř, obávám se, že stavební úpravy by v takovém případě byly příliš drahé a jejich výsledek nejistý protože by řešil pouze odstranění důsledků, nikoli příčin...

Otázka:
       
Prosím o radu ohledně podkladu pro plovoucí podlahy. Na novostavbě RD jsme si nechali zhotovit anhydritové podlahy, kdy jsme každou místnost oddilatovali. Při lití podlah došlo k tomu, že podlaha v chodbě je o 7mm nižší než okolní místnosti. Při reklamaci nám firma, která podlahy zhotovila, sdělila, že nahradí náklady na miralon 7mm, kterým by došlo ke srovnání chodby vzhledem k ostatním místnostem.

Můj dotaz tedy zní - je zvýšení podlahy o 7mm pomocí miralonu vhodné, případně jaký postup doporučujete.

Odpověď:
Podle mého názoru je třeba zvážit dva aspekty.
1) Tento materiál (anhydritové podlahy) by měl být vždy uložen do souvrství, které je pro něj svým uspořádáním vhodné a vždy musí být uložen v minimální tloušťce (domnívám se, že asi 35 mm). Pokud nejsou tyto podmínky splněny, hrozí vznik poruch. ...

Otázka:
       
Koupili jsme starší rod.dům a pustili se do rekonstrukce. Po dvou letech jsme zjistili, že sklepní prostor pod obývacím pokojem není zřejmě odizolován. Strop sklepa je z bet.panelů a na asfaltový nátěr jsou nalepeny parkety. Jelikož na sklep jsme se ještě nedostali, není ze spodu izolován a vlhkost po deštích, jdoucí po stěnách sklepa se tlačí do obýváku. V obyváku není vlhko ani plíseň, ale ta zatuchlost ze sklepa je tam čím dál tím víc cítit. Dá se strop sklepa nějak dodatečně izolovat,abychom zabránili tomu zápachu sklepení po celém domě?

Odpověď:
Na základě obecných informací, které mám z Vašeho emailu k dispozici se domnívám, že k efektivnímu vyřešení situace bude třeba aplikovat více než jeden typ opravných opatření. Mám na mysli vhodnou kombinaci opatření k potlačení důvodů vzniku Vašeho problému a potlačení vnějších projevů tohoto problému. ...

Otázka:
       
Mam hned tri dotazy.

1) Jak postupovat při pokládce staré dlažby- ´půdovky´v exteriéru. Chci ji použít na terasu a dále jako chodníček k chatce. Je to vůbec vhodné a jak připravit podloží?

2) Jaké je správné složení izolace do podkroví-chci použít polystyren o tloušťce 8cm mezi krokve a podbití z palubek a nechat část krokví vyčnívat.

3) Je nutné do Itongu používat jen speciální hmoždinky do tohoto materiálu nebo si vystačím s obyčejnými? Zakoupil jsem speciální železné do Itongu a ty nedrží.

Odpověď:
K Vašim dotazům lze obecně říci následující.

1 - obyčejně se pod venkovní dlažby pokládá vrstva zhutněného štěrku nebo štěrkopísku. Požadavky jednotlivých typů dlažeb se mohou do jisté míry lišit, ...

Otázka:
       
Co vše se započítá do hrubé stavby? Je to vše toto, či mám zkreslenou představu a mám tam něco navíc : základová deska, obvodové zdivo, nosné zdivo, příčky, komín, strop a schodiště, pokud tam je? Plánujeme výstavbu RD a nevíme, na co máme zedníkům kývnout, když nám řeknou, za hrubou stavbu chceme tohle, tak aby tam bylo vše, co tam být má.

Odpověď:
Do hrubé stavby obyčejně patří vše co jste jmenovala, ale je dobré se domluvit konkrétně. Hrubou stavbou se většinou rozumí realizace všech nosných i nenosných svislých konstrukcí, vodorovných nosných konstrukcí (vše bez finálních povrchových úprav) ...

Otázka:
       
V osmipodlažním panelovém domě, stáří 25 let byla před dvěma lety vyměněna dřevěná okna za plastová. Porovnáním spotřeby tepla ve stejném domě, kde současně s výměnou oken bylo provedeno zateplení obvodového pláště (10 cm polystyren), je rozdíl nákladů za teplo nepodstatný. Má podle vašeho názoru za těchto okolností smysl investovat do zateplení? Existují jiné důvody, kromě úspory tepla, například zvýšení životnosti stavby, zamezení vzniku plísní ( v některých bytech se přes různá opatření vyskytují prakticky od začátku užívání domu ) apod.?

Odpověď:
Moje stanovisko vyjadřuje pohled technika. Nechci polemizovat o otázkách netechnického charakteru jako například o aspektech družstevního vlastnictví v souvislosti s rekonstrukci nebo ...

Otázka:
       
Skladba podlahy: udusaná zemina, 8cm základová deska betonu, izolace proti vlhkosti Sklobit 40 mineral, 10 cm polystyren EPS 100, systémové desky pro podlahové topení EPS 200 stabil společnosti Stylotrade, zalití směsí Adhyment 6 cm.

Instalatérská firma mi na polystyrén (výše uvedený) dala dilatační pás s igelitem po obvodu a položili již zmiňované systémové desky na 10 cm polystyrénu. Měl jsem dojem že je vše ok, do té doby něž jsem potkal známého a ten mi říkal, že mu lepili i spáry mezi systémovými deskami, aby se směs nedostala pod tyto desky. Můžete mi prosím objasnit tento problém, jestli se má dat ještě na tyto systémové desky separační folie, rada jiné firmy.

Odpověď:
Toto je dotaz spíše na výrobce zmiňovaných desek. Důležité je, zda byl dodržen jejich technologický postup. Osobně se domnívám, že by to neměl být problém, pokud byly desky důsledně umístěné na sraz ...

Otázka:
       
Máme zateplenou fasádu a sháníme nějakého výrobce rušiček ptáků, abychom neměli proklovanou fasádu. Mohli by jste nám poradit, kdo v ČR tyto rušičky vyrábí, popřípadě zahraničního výrobce.

Odpověď:
Bohužel mi není znám žádný český výrobce ani distributor. Nemám ani informace jestli byl tento typ produktu vůbec kdy schválen pro užití v České Republice (kromě ochrany letišť apod.)...

Otázka:
       
Budu příští rok stavět nový RD a z čeho postavím hrubou stavbu už mám myslím vyřešeno – ITONG. Jedná se mě o toto : postavit obvodovou stavbu ze síly 400 mm bez dodatečné izolace, nebo sílu zdí 300 mm a dodatečnou izolaci z polystyrenu – sílu nevím asi 50 mm. Čím více sháním materiály a informace od různých lidí, tak se v tom ztrácím a vím, že se musím pro něco rozhodnout. Snad vaše odpověď převáží nad těmi ostatními.

Odpověď:
Odpověď na Vaší otázku není jednoznačná. Zdivo z Vámi udaného materiálu o tloušťce 375 mm těsně vyhoví požadavkům normy o tepelné ochraně budov (0.29 < 0.30W/m2K). To mluvíme o závazné hodnotě. ...

Otázka:
       
Provádím rekonstrukci podkroví a potřeboval bych poradit s podlahou. Původní podlaha byl beton o tloušťce ± 14 cm v plose ± 84 m2 na doporučení jsem tento beton vyboural (z důvodů abnormálně velké nerovnosti) a dostal jsem se na škvárový podsyp, pod škvárou je betonová mazanina a hurdy. Teď bych potřeboval něčím nahradit vybouraný beton tedy ± 14 cm. Nevím zda mohu na celou plochu použít podsyp (např. Liapor) a popřípadě jaké zrnitosti a nebo zda mohu na celou plochu položit podlahový polystyren. Na podsyp nebo polystyren chci položit desky OSB. Jak silné by měly desky OSB být a je potřeba ještě něco dat přímo pod tyto desky pokud bude použit jeden ze zmíněných podkladových materiálů? Nebo by se dala použít nějaká jiná alternativa na vyplněni 14cm a jaká krom betonu?

Odpověď:
Možností je nepřeberně. Mnoho o této problematice můžete již nalézt na našich stránkách. Konkrétní návrh by měl zohledňovat stav nosné konstrukce, podmínky panující v prostorách, které strop odděluje a plánované využití těchto prostor, respektive nároky ...

Otázka:
       
Žádáme Vás o radu s vlhkostí a plísní v ložnici v 2.NP na stropě na sádrokartonu pod rovnou střechou v novostavbě (kolaudace listopad 2007) v rozsahu cca 5x15cm zhruba ve středu místnosti v blízkosti lustru. Ložnice ze tří stran sousedí s jinými pokoji, jen užší zeď je venkovní. Plíseň vzniká z vlhkosti, jejíž příčinu neznáme. V této místnosti nejsou žádné květiny, nesuší se zde prádlo (máme sušičku a ručníky po koupání sušíme v 1.NP) a kuchyň (1.NP) i koupelna jsou daleko. Vlhkost na stejném místě byla viditelná také v únoru tohoto roku. Můžete nám prosím popsat možné příčiny vlhkosti a plísně a správný postup řešení dané závady? Závadu jsme dnes vyreklamovali a chceme být připraveni na reakci dodavatele.

Odpověď:
Pokud mohu soudit na základě uvedených informací, jedná se o problém s lokálním tepelným mostem. Tento mohl vzniknout v důsledku nekvalitně provedeného kotvení ...

Otázka:
       
Zdil jsem zeď v baráku (maltu jsem si míchal sám poměr 6 písek / 2 vápno / 1,5 až 2 cement). Ke zdění jsem použil tzv. červené pálené cihly. po vyzdění posledních cihel jsem 1,5 hod počkal a pak spáry navlhčil vodou "štětkou" abych je vyhladil. Ted otázka mohu po cca 1 hod ještě hnout cihlou když o ni zavadím tj. jak dlouho taková malta tvrdne při teplotě cca 15 stupňů, a zda když s cihlou hnu tak se ještě "přilepí". (jen jsem čistil cihly rukou, tak mám strach abych to tím nezkazil neuvolnil cihly.

Odpověď:
Běžné malty mají dobu zpracovatelnosti obecně nižší než suché maltové směsi. Odhaduji cca 1-3 hodiny, podle použitých materiálů a podmínek okolí. Suché maltové směsi jsou zpracovatelné ...

Otázka:
       
Obracím se na vás s dotazem týkající se fasádní izolace. Plánuji zjara stavět menší rodinný dům. Obvodové zdivo - Ytong Lambda 30cm tl. Na internetových stránkách Ytong.cz se píše, že se již tato stavba nemusí zateplovat. Já bych ji přesto chtěl radši zateplit. Před časem jsem zakoupil polystyrén tl.5cm na zateplení jiného domu. Z této akce sešlo a zbývá mi ho spousta. Dalo by se popř. použít dvou vrstev polystyrénu 5 na sebe?

Odpověď:
Vámi zmíněné obvodové zdivo vyhoví sice podle údajů výrobce požadavkům tepelně technické normy, je ovšem potřeba zdůraznit, že materiálové charakteristiky udávané výrobcem jsou ...

Otázka:
       
Na našem panelovém domě probíhá zateplení fasády stejně jako po celé republice. Mimo jiné nám byla vyměněna původní dřevěná okna za plastová vč. plastových parapetů. Mám pochyby o správné montáži venkovních parapetů. Na webové stránce http://stavitel.ihned.cz/c1-26367430-klempirske-konstrukce-podle-nove-normy jsem se dozvěděl, že byla změněna příslušná ČSN a tak mne zajímá, jak vypadá detail styku venkovní parapetní desky s ostěním okna. Na internetu tento detail nemohu najít. Snažně Vás prosím, můžete mi tento detail zaslat na moji adresu? Rád bych, pokud je moje podezření o špatné montáži správné, zabránil finálnímu dokončení fasády před opravou vadné montáže parapetů.

Odpověď:
Takový detail bohužel nemáme zpracovaný. Obvyklé řešení jak v půdorysu tak v řezu lze nalézt například na: http://www.rockwool.cz/sw1408.asp#fasady

Otázka:
       
Prosím o radu jak postupovat při zateplení prkenné podlahy. Jedná se o podlahu přilehlou k terénu. Původní prkennou podlahu jsme demontovali a po úpravách ji chceme vrátit zpět. Podkladem jsou cihly na rostlém terénu. Ty překryjeme lepenkou a na ní uložíme zpět trámy a smrková prkna. Jedná se mi o vyřešení ztrátových míst (přes trámy). Podlahu chceme odizolovat mezi trámy, myslím si, že by bylo dobré provést ještě souvislou vrstvu izolace přes trámy a na to parozábranu. Můžete mi prosím poradit jak správně postupovat a jakou izolaci zvolit.

Odpověď:
V principu popisujete řešení správně. Na podkladní vrstvu je potřeba umístit hydroizolaci a následně trámy a záklop. Problém vidím v tom, že taková podlaha může fungovat pouze za předpokladu ...

Otázka:
       
Chtěl bych provést konečnou úpravu podlahy na půdě suchou konstrukcí ( prkennou). Podklad jsou hurdisky s s hrubým betonem 8 cm. Zajímá mne skladba, která bude zajiš'tovat tepelné, hydroizolační a konstrukční provedení. Rozměry jsou 11 x 12 m.

Odpověď:
Skladba do velké míry závisí na druhu prostor, které strop a podlaha oddělují a konkrétních podmínkách. Konstrukce podlahy by se měla skládat z ...

Otázka:
       
Chtěli bychom se zeptat, čím je způsobeno neustalé rosení a stékaní vody z oken. Bydlíme v novém RD asi 5 let. Máme namontovaná okna euro ,sklo K1,1. Nevíme si rady s tímto problémem.

Odpověď:
Nadměrné rosení oken je jedním z projevů nadměrné vlhkosti v prostoru při současné příliš nízké povrchové teplotě skleněné výplně oken. Návody k odstranění tohoto problému včetně obsáhlého komentáře k této problematice ...

Otázka:
       
Chystám rekonstrukci staré usedlosti a začínáme střechou. Trámy nejsou nakažené, stáří cca 60 let. Projektant chce pro bezpečnost vyměnit komplet celou střechu a postavit věnec. Připadá mě to škoda a vyhozené peníze. Jaká je doba životnosti, pokud při stavbě podkroví dojde k impregnaci trámů? Nechci bourat za 15 let a stavět znova.

Odpověď:
Pokud nemá Váš projektant pro své řešení nějaké závažné důvody, například výsledky průzkumů stavu trámu či jiné, potom jde podle mého názoru skutečně o zbytečný luxus. I když je potřeba přiznat, že se jedná o sice drahé, ale univerzální řešení. Krov lze ale většinou pouze rozebrat a opět složit, nemusí se nutně nahradit. ...

Otázka:
       
Chtěl bych vás touto cestou požádat o postup při stavbě plotu ze štípaného betonu.

Odpověď:
Ploty z tohoto materiálu se zakládají běžným způsobem, navíc je nutné předpřipravit svislou výztuž. Následně se zdí a po malých záběrech se probetonovává prostor uvnitř tvarovek. Beton je potřeba hutnit. ...

Otázka:
       
Přečetla jsem články a odpovědi na dotazy na www.stavarina.cz ohledně kondenzace a tepelných mostů. Mám obdobný problém, mokré mapy, se objevují při snížení venkovní teploty pod cca -2 stupně (ranní teplota kolem 6:30), a to v podkrovní místnosti, kde je komín (v současné době se komín nepoužívá, bude sloužit pro krb, krb zatím nemáme). Jedná se o novostavbu RD...

Odpověď:
Pravděpodobné vysvětlení může být skutečně vznik tepelného mostu v důsledku nesprávně provedeného detailu mezi komínem a navazujícími konstrukcemi. Je tu ovšem také možnost zatékání do komína a následné šíření vlhkosti. Vlhkost zabudovaná v tom podle mého názoru nehraje roli. ...

Otázka:
       
Zjednali jsme si zednickou firmu na provedení stavby - zastřešená venkovní terasa pevně základy spojená s rodinným domem a na ni navazující přístupové schody do rodinného domu. (Po schodech se vyjde na terasu - 2,40 x 2,60 m - a z terasy se jde již do domu).

Domnívám se, že na tyto práce spojené i s dodávkou potřebného materiálu, se vztahuje výše DPH 9%. Oni nám ale zaslali fakturu, kde mají uvedenou základní sazbu 19%. Mají fakturu vystavenou chybně? (Zatím jsme ji neplatili).

Odpověď:
Domnívám se, že výše sazby DPH bude v tomto případě závislá na Vaší schopnosti a schopnosti prováděcí firmy vyložit si zákon o DPH a tento výklad obhájit u finančního úřadu. Základní podmínkou pro využití snížené sazby je sociální aspekt stavebního záměru.  ...

        Máte-li otázky k některé oblasti stavebnictví či k článku, popřípadě řešíte konkrétní problémy, neostýchejte se a napište nám. Odpovědi na další otázky můžete najít u komentářů k jednotlivým článkům a v diskuzi.

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru