Odpovědi na vaše dotazy

Otázka:
       
V domku z roku 1910 je na chodbě původní dlažba (asi 18 m čtv.), u které je poškozena glazura a ulomené hrany ve spárách. Pod dlažbou je asi 10 cm pisku a pak betonový strop sklepa (mezi I 16 profil vylitý beton). Prosím o radu jak renovovat tuto podlahu.

Odpověď:
Rozumím-li správně, slovem renovovat nemyslíte restaurovat stávající dlažbu, ale realizovat nové podlahové souvrství. Potom odpověď zní, téměř jakkoli, podle požadavků, které na konstrukci budete mít. Je však třeba mít na paměti základní věc a to je kontrola stávajícího stavu nosné konstrukce, která musí prokázat schopnost této konstrukce nadále přenášet požadované zatížení.

Vizuální prohlídka obyčejně postačí. Pokud je konstrukce v dobrém stavu, můžete přikročit k realizaci nové konstrukce podlahy. Lze jen doporučit, aby nové souvrství nebylo těžší než souvrství původní, což lze snadno ověřit výpočtem. Pokud by mělo být těžší, potom je nutno k průzkumu nosné konstrukce přistoupit komplexněji a určit jeho přesnou únosnost. Stejné doporučení platí pokud se změní způsob užívání tohoto prostoru a dojde k přitížení stropní konstrukce nahodilým zatížením.

Pokud nosná konstrukce není v dobrém stavu, potom je nutno tuto nahradit konstrukcí vyhovující.

Co se týče samotného souvrství podlahy, pískový násyp lze nahradit násypem z některého nabízeného granulovaného materiálu nebo dřevěným roštem nebo izolačními deskami. Následně lze použít roznášecí desky kladené ve dvou směrech a na ně potom položit nášlapnou vrstvu - nutno určit jakou nášlapnou vrstvu chcete použít, podle toho je nutno zvolit druh roznášecích desek. Nesmíte zapomenout na položení vrstvy parotěsné zábrany a pokud je to vhodné, také hydroizolace.

Doplňující otázka:
       
Jen se chci zeptat, nejsou ještě jiné možnosti? Např. vylít stávající plochu probarvenou hmotou v tenké vrstvě - 2-3 mm (podlahový nivelovací beton, či jiná hmota), popř. další způsoby (uložení do pisku dlaždic a pod.). Co se týče únosnosti stropu: v ostatních místnostech byla dřevěná podlaha na polštářích uložených v písku. Písek jsem vynosil, dal beton a parkety vše vsak byla hrozná práce.

Doplňující odpověď:
Jak již jsem psal, možností je nepřeberně, záleží na požadavcích, které budete na konstrukci mít a na celkovém charakteru úprav. Samonivelační stěrku použít jistě můžete. Zřejmě toto řešení potřebujete, aby jste neměl výškové skoky u navazujících místností. Nicméně, toto řešení samo o sobě není dobré. Taková podlaha nebude vyhovovat z hlediska tepelného ani z hlediska ochrany proti kročejovému hluku.

Co se týče ukládání dlaždic do písku, to se pokud vím již v interiérech nepoužívá. Nemohu Vám poskytnout další rady pouze na základě kusých informací a bez celkového kontextu rekonstrukce.

Odpovídal: Petr Jůn

        Máte-li otázky k některé oblasti stavebnictví či k článku, popřípadě řešíte konkrétní problémy, neostýchejte se a napište nám.

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru