Úprava prkenné podlahy coby podkladu pod plovoucí podlahu

Autor: Miroslav Brouček

Stručné shrnutí

        Článek shrnuje problémy, které provázejí rekonstrukci podlah ve starších objektech, kde původní podlaha byla prkenná. Obsahuje návrhy obvykle nabízených řešení včetně jejich zhodnocení, přibližných cen a časové náročnosti. Cílem je poskytnout čtenáři nezkreslené informace před jednáním s prováděcí podlahářskou firmou.

       Pokud jste se rozhodli pro umístění plovoucí podlahy do prostorů, kde se nachází původní podlaha prkenná, je zapotřebí nejprve rozhodnout o staré podlaze. V rozhodování vám může pomoci, pokud nejprve odhadnete stav původních prken. Zásadní je zejména:

 • vrzání
 • nerovnost

        Pokud prkna nevržou a jsou zcela v rovinně, nic nebrání položení nové plovoucí podlahy přímo na ně. Případně na vrstvu izolace miralon vyrovnávající malé nerovnosti.

       Vrzání lze řešit některým z následujících způsobů:

 • Vytrháním prken a jejich nahrazením dřevotřískovými či OSB deskami
 • Samonivelační stěrkou na dřevo
 • Přitažením prken k trámům
 • Vrstvou kročejové izolace
 • Kombinací předchozích

Nerovnost původních prken lze řešit:

 • Vytrháním prken a jejich nahrazením dřevotřískovými či OSB deskami
 • Přidáním dřevotřískových či OSB desek na původní prkna
 • Samonivelační stěrkou na dřevo
 • Vyrovnáním výsypkovým materiálem – např. keramzitovou drtí

        Některé postupy řeší zároveň oba problémy. Máte-li tedy vrzající a nerovnou podlahu zároveň, je vhodné použít některý z nich.

       Broušení a leštění původních prken připadá do úvahy pro nevrzající prkna v opticky dobrém stavu. Tento postup vám umožní naplno využít zachovalá původní prkna. Takto renovovaná podlaha může splňovat veškeré požadavky na podlahu novou jak z hlediska estetického, tak funkčního.


Původní prkenná podlaha a OSB desky


Celý článek

Úprava prkenné podlahy coby podkladu pod plovoucí podlahu

        Silně vrzající podlaha je slabinou snad všech budov, které mají podlahu tvořenou z prken. V našich zemích je to veliká část předválečných budov i budov z dob mnohem pozdějších. Důvodem není nekvalitně provedená podlaha a obvykle ani špatný stav prken. Dřevo vysychalo po dobu několika desítek let a hřebíkové spoje, které spojovaly prkna s trámy se postupem času uvolnily.

        Kromě vrzání je u prkenných podlah problém s nerovností. Podlahy mohou být opticky ve skvělém stavu, ale po přiložení latě jsou patrné výškové rozdíly drážek a středů prken. Pokud tedy chcete umístit na starou prkennou podlahu novou plavoucí, musíte vyřešit dva oddělené problémy. Vrzání a nerovnost.

Vrzání

1) Vytrhaní původních prken a náhrada deskami

       Je několik možností, jak se vyrovnat s vrzajícími prkny. Nejúčinnější je prkna vytrhat a nahradit je buď novými prkny, nebo silnou dřevotřískovou deskou (tloušťka min. 16 mm), či OSB deskami. Trhání je prašné, hlučné a poměrně pracné. Dále je potřeba se staré podlahy zbavit, což vzhledem k objemu prken může představovat další náklady.

       Ceny OSB desek se pohybují od 100 Kč/m2 tl. 8 mm po 320 Kč/m2 tl. 25 mm. Ceny dřevotřískových desek se pohybují od 150 Kč/m2 tl. 16 mm po 230 Kč/m2 tl. 22 mm. Následující odstavce nabízejí několik postupů, jak se zbavit vrzání aniž bychom museli starou podlahu ničit.

2) Spárování

       Máte-li prkna s velmi širokými drážkami, je možné je zaspárovat. Jako materiál lze použít libovolná omítka, která je dostatečně jemná, aby se dala do spár dobře umísťovat. Zároveň je to řešení celkem levné a podlaha se takto dobře vyrovná. Z jednoho pytle (25 kg cca. 90 Kč) jádrové omítky můžete vyspárovat kolem 8 - 12 m2.

3) Požití samonivelačních stěrkek

       Použití samonivelačních stěrek v tomto případě nelze doporučit a to navzdory nepoměrně rychlejšímu postupu prací. Jejich použití bude zaprvé finančně náročnější a zadruhé přibude obtížné rozhodnutí o typu stěrky. Použijete-li stěrku na dřevo, je vše v pořádku a jediný problém je skutečně v její ceně. Použijete-li stěrku na beton, ušetříte okolo 50%, ale je velmi pravděpodobné, že se stěrka nespojí s prkny a záhy popraská. V každém případě je vhodné ještě před rozlitím samonivelační stěrky provést přitažení prken (viz níže).

4) Přitažení prken k trámům

       Máte-li prkna s velmi úzkými drážkami, obvykle se jedná o šlaufový, nebo pero-drážkový spoj, není vhodné řešit problém vrzání spárováním. Účinný způsob představuje přitažení prken k trámkům pod nimi pomocí vrutů. Osvědčený postup spočívá v přišroubování každého prkna dvěma šrouby ke každému trámku. Na místnost o rozloze 12 m2 spotřebujete přibližně 200 - 300 vrutů, tj. 16-25 vrutů na m2.

       Předvrtávání je nepotřebné, pokud máte k dispozici silnější vrtačku o příkonu alespoň 500 W, lépe však 1 kW. Navíc předvrtáním snižujete účinnost přitažení. Cena vrutů je poměrně nízká (cca 250 Kč za 500 vrutů o rozměrech 6 cm x 4 mm) a celá práce není ani příliš časově náročná (1 m2 přibližně 0,5 hodiny).

       V problematických oblastech je dobré přidat vruty nejen do oblasti trámů. Zjistíte-li, která prkna o sebe vržou, je dobré všroubovat vruty mezi ně. Prkna se od sebe oddálí v místě vrutů a přestanou vrzat.

  Nerovnost původní podlahy

       Pokud jste se rozhodli, že vám je líto nechat vytrhat stará prkna, je důležité zjistit, zda jsou prkna v rovině. Nejsnazší způsob ověření rovinnosti, je položit rovnou dlouhou lať do několika směrů v příslušné místnosti. Přesáhne-li rozdíl mezi spodní částí latě a nejnižším bodem podlahy 0,4 cm, je potřeba přistoupit k vyrovnání podlahy. Zde jsou k dispozici 3 možnosti.

1) Vyrovnání samonivelační stěrkou na dřevo

       V případě větších výškových rozdílů ji nelze doporučit, neboť vyjde velmi draho. Cena vyrovnání se pohybuje okolo 400 – 600 Kč/m2 v závislosti na výškových rozdílech podlahy. Uvažujete-li o laminátové plovoucí podlaze, pak by vám vyrovnání stěrkou zdvojnásobilo cenu podlah.

       Pro případ vyrovnání velmi malých rozdílů se stěrka vyplatí. Na druhou stranu malé rozdíly zvládne překrýt 4 mm vrstva izolace miralon, či silnější hobra.

       Pokud se chystáte pokládat podlahu z masivního dřeva, jejíž cena je řádově v tisících za m2, potom je stěrka dobrou variantou. Ovšem v takovém případě se může vyplatit zbavit se starých prken.


Izolace Miralon a struktura OSB desky

2) Vyrovnání dřevotřískovou nebo OSB deskou

       Jedná se v podstatě o navýšení podlahy deskami, které se přišroubují přes prkna až na trámy. Toto řešení s sebou nese tu výhodu, že ještě více omezí případné vrzání starých prken. Cena se řádově pohybuje okolo 220 Kč/m2 za materiál a 70 Kč/m2 za práci.

       Pravděpodobně se vám ale nepodaří přesvědčit žádnou podlahářskou firmu, aby provedla pouze vyrovnání. Je tedy dobré nejprve vybrat firmu, která pokládá podlahy, které jste si vybrali a teprve poté řešit vyrovnání. Je lépe vybrat podlahu u více firem než začnete vyjednávat o vyrovnání. Máte potom k dispozici větší manévrovací prostor.

       Opačně je to problém. Těžko totiž přesvědčit firmu, aby položila jinou podlahu, než je pro ni obvyklé (dohody s obchodníky, speciální marže apod.). Může to skončit i tak, že vás budou přesvědčovat, že vámi vybraná podlaha není z toho, či onoho důvodu kvalitní.

3) Vyrovnání keramzitovou drtí

       Některé firmy nabízejí vyrovnání pomocí dvou až pěti centimetrové vrstvy keramzitové drtě. Cena vyrovnání by měla být nižší než u předchozích variant. Navíc lze usuzovat i na tlumící efekt v případě, že prkna mírně vržou. Použití této varianty je méně obvykléobvyklé a je dobré se informovat přímo u zvolené podlahářské firmy, zda jej provádí.

       Jedním z problémů, který může eliminovat použití této varianty je uzavření násypu pokud místnost ústí do jiné jinak než dveřním otvorem. Také vyvstává otázka případného vyšlapání, neboť násyp není možné řádně zhutnit.


Keramzit

Staronová podlaha

       Nejste-li zastáncem plovoucích podlah a prkna jsou v dobrém stavu, je možné nechat je zbrousit a přeleštit. Cena takové práce je přibližně 300 - 500 Kč/m2. Po takovém zákroku vypadá podlaha jako nová a stará prkna jsou v tomto směru mnohem působivější než nová. Není třeba se obávat předchozích vrypů či skvrn. Během broušení se odstraní 2 i více milimetrů, takže původní povrch není vidět.

       Jedinou překážkou může být vrzání. Není totiž možné zároveň přitáhnout šrouby a brousit podlahu. A asi nikdo netouží mít podlahu v pokoji plnou vrutů.

       Samozřejmě existuje celá řada dalších variant. Například přeleštěné OSB desky, nebo lepené třískové podlahy. Jejich použití však není zcela běžnou záležitostí pro obytné prostory.

Miroslav Brouček 2007

Stručné shrnutí článku        Začátek článku


Přidejte názor nebo komentář

Diskuse z článku byla přesunuta na obecnou diskusi. Děkujeme za pochopení.

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru