Fotovaltaické fólie UniSolar

Stručné shrnutí

        Fotovoltaické folie UniSolar jsou speciální fotovoltaické folie se zvýšenou účinností při nepřímém oslunění. Fotovoltaické folie jsou nejčastěji dodávané spolu s hydroizolací a tvoří tak systémové řešení ochrany objektu proti vlhkosti a výroby solární elektřiny. Folie je ovšem možné kotvit i na jiné povrhy. Produkt je certifikován evropským certifikátem CE. Mezi hlavní výhody folií UniSolar patří:

  • příznivý poměr ceny a výkonu
  • nízká hmotnost, cca 3.6 kg/m2
  • nevyžaduje dodatečné podpůrné konstrukce
  • výrazně pasivní bilance vyprodukovaného oxidu uhličitého
  • záruka 20 let na 80% výkon

        Folie Solar Universal mají přibližně poloviční výkon oproti klasickým fotovoltaickým panelům. Fotovoltaické folie nejsou nicméně míněné jako přímá konkurence klasických panelů. Jelikož nepotřebují podpůrné konstrukce a jsou velmi lehké, hodí se spíše na velké ploché střechy hal kde není možné výraznější přitížení. Cena instalovaného výkonu při použití fotovoltaické folie je přibližně dvakrát nižší než při použití klasické technologie. Pro stejný výkon je potřeba dvojnásobné plochy. Systém je možno dodat jako uzavřený (vyrobená energie se spotřebovává v místě výroby, tzv. „off grid“) nebo otevřený (vyrobená energie se prodává zpět do veřejné distribuční sítě, tzv. „on grid“). Následující přehled udává nejdůležitější charakteristiky systému

  • cena za 1 kW instalovaného výkonu je cca 100 000 kč (cena zahrnuje samotnou folii, její aplikaci, zapojení včetně veškerého elektroinstalačního materiálu, projektu, revizí a prací potřebných k vyjednání povolení k zapojení do veřejné distribuční sítě)
  • plocha potřebná k osazení folií o výkonu 1 kW je přibližně 20 m2.
  • plocha o výkonu 1 kW vyprodukuje ročně přibližně 800 kWh. Při současné ceně odkupu (12,79 kč/kWh) je roční výnos asi 10 000 Kč a návratnost investice je tedy přibližně 10 let.

        V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte. Mimo prodeje produktu nabízíme také jeho montáž včetně zapojení a vyřízení všech potřebných povolení a administrativy. Rádi pro vás zdarma zpracujeme cenovou kalkulaci a odhad návratnosti investice pro váš konkrétní případ.

       Poznámka: V kalkulaci je počítáno s minimálním garantovaným výkonem a s uvážením ztrát v důsledku zastínění sněhem i ztrát systému samotného. Určený výkon a výnos jsou tedy minimální možné, ve skutečnosti budou hodnoty vyšší. Ceny použité pro určení průměrné ceny za instalovaný výkon jsou doporučené ceníkové ceny výrobců použitých materiálů, nejedná se o ceny konečné, ale spíše maximální. Cena klesá se zvětšujícím se výkonem elektrárny.


Fotovoltaická fólie UniSolar


Celý článek

Fotovoltaické folie UniSolar

        Fotovoltaické folie UniSolar jsou produktem vytvořeným na bázi amorfních krystalů křemíku. Tyto krystaly mají sice oproti mono či polykrystalům přibližně poloviční účinnost, nicméně pro své ostatní přednosti nacházejí mezi fotovoltaickými materiály své uplatnění. Mezi největší výhody této technologie je velmi nízká hmotnost produktu. To předurčuje foliový fotovoltaický systém k aplikaci zejména na ploché střechy kde není možné výrazné přitížení. Folie UniSolar váží méně než 4 kg/m2, zatímco klasické fotovoltaické panely spolu s podpůrnou konstrukcí váží obyčejně okolo 15 kg/m2. Aplikace je vhodná pro sklony střech od 3 do 20%. Pro větší sklony je nutné dodatečné mechanické kotvení, pro menší sklony potom dodatečná údržba. Srážková voda není při sklonech do 3% schopna odplavovat prachové znečištění, které následně snižuje výkonnost systému.

        Folie UniSolar se lepí přímo na hydroizolaci střešního pláště a stávají se tak jeho součástí. Pokládka je rychlá a nenáročná. V optimálním případě se dodává spolu s hydroizolací na bázi modifikovaného bitumenu a tvoří tak systémové řešení hydroizolace a fotovoltaické elektrárny. Je ovšem možno ho aplikovat také na foliové hydroizolační systémy. Pokud je potřeba, je aplikace možná také na stávající asfaltové hydroizolace. Potom je ale nutné navrhnout konkrétní řešení pro zajištění dobré soudržnosti a také k zajištění trvanlivosti vzniklého souvrství.

        Další výhodou folií UniSolar je jejich tvarovatelnost. V důsledku toho je možné folii aplikovat například na obloukové střechy. Za zmínku stojí také fakt, že jelikož se aplikací UniSolaru podstatným způsobem nemění vzhled budovy, nebývá problém tento systém aplikovat ani na památkově chráněné objekty.

       Důležitým faktem, který výrobci klasických fotovoltaických panelů často nesdělují je celková bilance emisí oxidu uhličitého. Při výrobě klasického panelu je vyprodukováno takové množství CO2, že tento poté musí vyrábět energii po dobu přibližně 7 let než začne být skutečným ekologickým přínosem. Pro technologii používající amorfní krystaly je tato bilance příznivá již po méně než jednom roce. Proces výroby není zdaleka tak náročný a energie vyprodukovaná je pak skutečně energií zelenou, šetrnou k životnímu prostředí.

       Fotovoltaické elektrárny, které je možné relalizovat lze rozdělit na dvě základní skupiny. První je tzv. systém „grid off“. Jedná se o zapojení, při kterém je vyrobená energie spotřebovávána v místě výroby a není dále distribuována do elektrifikační sítě. Systém je vhodný zvláště pro menší elektrárny například u rodinných domů. Vyrobená energie může pokrývat část nebo celou spotřebu objektu a tím se majitel elektrárny stane nezávislým na veřejné distribuci energie. Druhým systémem je tzv. systém „grid on“. V tomto případě je část nebo všechna vyprodukovaná energie zpětně odprodávána do distribuční sítě. Tato alternativa je zpravidla nákladnější z důvodu administrativních poplatků a práce potřebné k vyřízení povolení pro napojení na veřejnou distribuční síť. Bývá vhodnější pro větší elektrárny, ale nemusí to být pravidlem.

       Fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu 1kW vyprodukuje průměrně cca 800 kWh ročně. Plocha střechy potřebná pro osazení této elektrárny je přibližně 20 m2. Výkon je určený jako průměrný pro celou Českou Republiku, v závislosti na regionu se může měnit. Údaj vychází z měření intenzity slunečního záření pro typický rok a následného určení průměrné hodnoty. Ztráty zastíněním sněhem i ztráty systému samotného (v elektrickém vedení a při transformaci) jsou zohledněny. Při současné výkupní ceně 12,79 za kč/kWh je návratnost takové investice přibližně deset let.

       Při stanovení návratnosti je uvažován lineární pokles výkonu až na 80% za 20 let. Vzhledem k uvažovaným ztrátám bude realný výkon spíše vyšší a návratnost rychlejší. Ceny materiálů a zařízení použité pro kalkulaci jsou doporučené ceníkové ceny výrobců. V tomto smyslu lze tuto cenu chápat jako maximální, zvláště pro větší realizace. Průměrná cena instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny obecně klesá s narůstajícím výkonem.

       Systém je bezúdržbový, pouze v extrémních případech se doporučuje odstranění sněhové pokrývky. Systém nelze primárně použít k rozehřívání sněhu v zimním období. Principielně je to však možné přes vestavěné výměníky a s použitím samostatných zdrojů energie. Toto řešení však v současné době nenabízíme. Celá fotovoltaická elektrárna je odolná proti zásahu bleskem a nijak neovlivňuje funkci zařízení pro ochranu proti zásahu bleskem.

Stručné shrnutí článku        Začátek článku

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru