Slovník použitých výrazů

Difúzní odpor - je fyzikální veličina vyjadřující odpor konstrukce či materiálu proti průniku vodních par

Kondenzace vodní páry
- je změna skupenství vodní páry obsažené ve vzduchu ze stavu plynného na stav kapalný, předpokladem je dosažení teploty rosného bodu pro dané množství vodní páry

Parotěsná zábrana
- konstrukční vrstva s vysokým difúzním odporem, bránící prostupu vzdušné vlhkosti

Rosný bod
- teplota rosného bodu odpovídá teplotě, při které dochází pro dané množství vlhkosti ke změně skupenství z plynného na kapalné

Součinitel prostupu tepla
- je fyzikální veličina, označovaná U [W/(m2*K)], vyjadřující množství tepelné energie, která může prostoupit materiálem či konstrukcí, jedná se o obrácenou hodnotu dříve používaného tepelného odporu R [(m2*K)/W]

Hobra
- přírodní dřevovláknitá deska, zdravotně nezávadná. Používá se jako podkladový materiál pod plovoucí podlahu. Vyrovnává nerovnosti podkladu a zlepšuje tepelné a zvukové vlastnosti podlahy jako celku

OSB desky
- (Oriented Strand Board) - plošně lisované dřevoštěpkové desky z rozprostřených (orientovaných) velkoplošných třísek sestavené ze tří vrstev, vázaných pojivem z umělé vodovzdorné pryskyřice. Jejich použití je ve stavebnictví velmi široké

Miralon
- pěnová fólie. Používá se jako obalový a podkladní materiál. Pod podlahou zlepšuje izolační vlastnosti

Fóliové hydroizolace
- jedná se o hydroizolační vrstvu na bázi plastů (nejčastěji mPVC – měkčený polyvinylchlorid, PE - polyetylén), použití proti zemní i srážkové vodě, často náchylné na mechanické poškození

Pojistná hydroizolace
- je pomocná konstrukční vrstva sloužící k zamezení šíření vlhkosti, která již pronikla hlavní hydroizolační vrstvou, dále do střešního souvrství, současně nesmí bránit vzdušné vlhkosti v prostupu opačným směrem

Modifikované živičné (asfaltové) pásy
- jedná se o hydroizolační vrstvu na bázi živice (asfaltu), je vhodná k izolaci proti podzemní i srážkové vodě, nejčastěji se přichycuje plnoplošným natavením, v případě vystavení hydroizolace povětrnostním vlivům jsou živičné pásy doplněny o břidličný posyp

Vzduchová neprůzvučnost
- je veličina popisující schopnost dělící konstrukce zabránit šíření hluku vzduchem skrz tuto konstrukci

Kročejová neprůzvučnost
- je veličina popisující schopnost konstrukce bránit šíření hluku touto konstrukci

        Rádi bychom udržovali tento slovníček dostatečně obsáhlý pro vysvětlení potřebných výrazů. Zároveň bychom  rádi  dosáhli vysoké míry správnosti. Máte-li tedy otázky či připomínky k některému pojmu, chybí vám jednotka či příklad výpočtu,   neostýchejte se a napište nám.

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru