Vegetační rohože pro snižování znečištění vzduchu

Mechové vegetační rohože

        Mechové vegetační rohože se skládají z nosné rohože vyplněné podkladním substrátem a předpěstované vegetace, kterou tvoří převážně mechy a malé množství rozchodníků.

        Produkt je určen pro aplikaci zejména na ploché střechy a splňuje veškeré potřebné standardy Evropské Unie. Před aplikací je nutné ověřit zda je svrchní vrstva hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů. Pokud není, je nutné rohož doplnit o speciální bariéru umístěnou na stávající hydroizolaci. Přesný návrh je závislý na konkrétních podmínkách aplikace.

        Mezi hlavní výhody aplikované vegetace patří schopnost významně přispívat ke zlepšování kvality okolního vzduchu v důsledku pohlcování pevných prachových částic, kapalných i plynných exhalací oxidů dusíku a dále produkce kyslíku při současném pohlcování oxidu uhličitého v rámci fotosyntézy. Produkt dále plní ochranou funkci svrchní vrstvy hydroizolace a funguje jako retenční vrstva schopná akumulovat srážkovou vlhkost což může hrát podstatnou roli hlavně při přívalových deštích. V neposlední řadě, vegetační vrstva nahrazuje do jisté míry zeleň odstraněnou v důsledku zástavby. Produkt jako celek je velmi trvanlivý a nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

        Hlavní přednosti produktu jsou:

 • pohlcování kapalných i plynných exhalací oxidů dusíku
 • pohlcování pevných prachových částic (13-22 g/m²/rok pohlcených, oproti 2-14 g/m²/rok vyprodukovaným v běžných městských podmínkách)
 • schopnost zadržovat srážkovou vlhkost a zvýšení lokální vzdušné vlhkosti v důsledku zvýšeného odparu
 • produkce kyslíku a pohlcování oxidu uhličitého
 • nízká hmotnost
 • bezúdržbovost a trvanlivost
 • estetické kvality

        Mimo zřejmého kladného vlivu produktu na životní prostředí je tento produkt dále velmi perspektivní zejména kvůli neustálému legislativnímu tlaku na omezování emisí oxidů dusíku a prachu.

       Předpěstovaná vegetace je tvořena směsí různých druhů mechů a malého množství rozchodníků (rod Sedum). Rozchodníky kvetou a jsou zelené hlavně v průběhu jara a léta, po zbytek roku, zejména v zimě, jsou v útlumu. Mechy naopak v období suchého léta spíše hnědnou a zelené jsou po zbytek roku. Při dodání je vzrostlá vegetace na minimálně 70% plochy rohože.

       Předpěstované vegetační rohože se pokládají na sraz přímo na svrchní vrstvu hydroizolace. Odolnost proti odsátí větrem je zajištěna dostatečnou hmotností rohože.

Smíšené vegetační rohože

        Smíšené vegetační rohože se skládají z nosné rohože vyplněné podkladním substrátem a předpěstované vegetace, kterou tvoří sukulentní rostliny a mechy. Produkt je určen pro aplikaci zejména na ploché střechy a splňuje veškeré potřebné standardy Evropské Unie. Před aplikací je nutné ověřit zda je svrchní vrstva hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů. Pokud není, je nutné rohož doplnit o speciální bariéru umístěnou na stávající hydroizolaci. Produkt je také v mnoha případech nutné kombinovat s vrstvou pro dodatečnou absorpci vody. Přesný návrh je závislý na konkrétních podmínkách aplikace.

        Mezi hlavní výhody aplikované vegetace patří schopnost významně přispívat ke zlepšování kvality okolního vzduchu v důsledku pohlcování pevných prachových částic, kapalných i plynných exhalací oxidů dusíku a dále produkce kyslíku při současném pohlcování oxidu uhličitého v rámci fotosyntézy. Produkt dále plní ochranou funkci svrchní vrstvy hydroizolace a funguje jako retenční vrstva schopná akumulovat srážkovou vlhkost což může hrát podstatnou roli hlavně při přívalových deštích. V neposlední řadě, vegetační vrstva nahrazuje do jisté míry zeleň odstraněnou v důsledku zástavby. Produkt jako celek je velmi trvanlivý a nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

        Hlavní přednosti produktu jsou:

 • pohlcování kapalných i plynných exhalací oxidů dusíku
 • pohlcování pevných prachových částic
 • schopnost zadržovat srážkovou vlhkost a zvýšení lokální vzdušné vlhkosti v důsledku zvýšeného odparu
 • produkce kyslíku a pohlcování oxidu uhličitého
 • nízká hmotnost
 • bezúdržbovost a trvanlivost
 • estetické kvality

       Mimo zřejmého kladného vlivu produktu na životní prostředí je tento produkt dále velmi perspektivní zejména kvůli neustálému legislativnímu tlaku na omezování emisí oxidů dusíku a prachu.

       Předpěstovaná vegetace je tvořena směsí různých druhů sukulentních rostlin a mechů. Sukuletní rostliny jsou zelené po většinu roku kromě zimního období. Mechy zůstávají zelené i zimě, jen při nedostatku vody v letním období hnědnou. Základní konfiguraci rostlinných druhů je možno na přání zákazníka modifikovat. Při dodání je vzrostlá vegetace na minimálně 70% plochy rohože.

       Předpěstované vegetační rohože je nutné ke svrchní vrstvě hydroizolace buďto přitavit (v případě hydroizolace na bázi modifikovaného bitumenu), či přilepit. Alternativně lze rohože přitížit kamenivem, které rostlinky obrostou či přichytit speciální páskou umožňující opětovné oddělení pro případnou potřebu přístupu k hydroizolaci.

Mechové rohože        Smíšené rohože

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru