Odpovědi na vaše dotazy

Otázka:
       
V osmipodlažním panelovém domě, stáří 25 let byla před dvěma lety vyměněna dřevěná okna za plastová. Porovnáním spotřeby tepla ve stejném domě, kde současně s výměnou oken bylo provedeno zateplení obvodového pláště (10 cm polystyren), je rozdíl nákladů za teplo nepodstatný. Má podle vašeho názoru za těchto okolností smysl investovat do zateplení? Existují jiné důvody, kromě úspory tepla, například zvýšení životnosti stavby, zamezení vzniku plísní ( v některých bytech se přes různá opatření vyskytují prakticky od začátku užívání domu ) apod.?

Odpověď:
Moje stanovisko vyjadřuje pohled technika. Nechci polemizovat o otázkách netechnického charakteru jako například o aspektech družstevního vlastnictví v souvislosti s rekonstrukci nebo o potenciálním zhodnoceni ceny nemovitosti před a po rekonstrukci v souvislosti s panující finanční krizi, apod.

V první řadě mohu jen stěží uvěřit, ze při porovnání nákladů za vytápění není jasny rozdíl pro zateplený a nezateplený panelový dum. Neviděl jsem sice žádnou konkrétní studii na toto téma, ale například pro rodinný dum je návratnost investice do zatepleni v podobné tloušťce pouze několik let. Návratnosti rozumím vynaložené náklady, které jsou splaceny formou úspor za vytápění.

Pro panelový dum může být situace poněkud komplikovanější zejména z důvodu placeni paušální ceny, která je rozpočítávána na jednotlivé byty nebo například z důvodu (nechtěného) vytápění nikým neužívaných prostor - chodeb, sklepu. Navíc je jasné, že situace se velmi liší pro rohové a vnitřní byty a zároveň je závislá na kvalitě stávající konstrukce. Proto mohou mít různí lidé na návratnost investice do zatepleni různé názory a nemusí být jednoduché jasně definovat úspory. Je jasné, že rohový byt pod střechou bude mít tepelné ztráty mnohonásobně vyšší než byt, který má na fasádu orientovanou pouze jednu stěnu. Z tohoto důvodu bych Vám doporučil vypracovaní studie, která by toto nezávisle prozkoumala pro váš konkrétní případ a nabídla jasné porovnání budoucích nákladů pro celý objekt. Tuto službu pro Vás můžeme zajistit nebo se můžete obrátit na někoho jiného, na internetu byste neměla mít problém najít potřebné kontakty, to uvádím pro zachování objektivity.

Vámi zmiňované porovnání může být interpretováno rozdílně. Zásadní je otázka kvality provedeni zatepleni a použitý materiál. Obojí se může značně lišit a výsledné porovnání velmi kolísat. Je pro mě nemožné být nyní konkrétnější protože neznám všechna fakta. Další pro mě nejasné skutečnosti jsou metoda porovnání, metoda získání vstupních dat a metoda vyhodnoceni. Vše může být zmanipulovatelné. Nemyslím pouze úmysl kdy někdo prosazuje svůj zájem, ale také například lidskou povahu, kdy dotazovaní mají tendenci přizpůsobovat své odpovědi obecnému názoru na problematiku. Pokud například panuje názor, že zateplení nebylo provedeno správně a někdo se na provádění obohatil, zcela jistě budou odpovědi obecně spíše srážet přínos zatepleni. Na druhou stranu, lidé, kteří návrh prosazovali mohu spíše vyzdvihovat jeho kvality a úspory za vytápění přehánět. Výčet možností by byl dlouhý, zmiňuji to zde pouze jako námět pro úvahu o objektivnosti takového průzkumu. Z technického hlediska je totiž prakticky nemožné, aby správně navržené a provedené zateplení nepřineslo výrazné snížení nákladů za vytápění. To bych dokázal vysvětlit snad jen tím, že společnost dodávající tepelnou energii požaduje zaplaceni nedodaného a nespotřebovaného tepla, nebo snad nikým neobjevenými úniky a ztrátami.

I pokud bychom připustili, že úspory ve Vámi zmiňovaném případě byly velmi malé, stále je tu ještě otázka životnosti a estetiky. Obecně řečeno, správně provedený obvodový plášť ochrání stavbu a prodlouží její životnost i použitelnost. Navíc by měl také zvýšit její pohledové vlastnosti.

Pokud mám tedy jasně formulovat svou odpověď, pak musí znít ano, podle mého názoru má smysl investovat do zatepleni. I přes fakt, ze plánovaná životnost panelových staveb je pomalu překonaná. V současné době totiž stále nemáme vhodnou náhradu. Je třeba zmínit, že v mnoha případech je nyní překonána pouze životnost "morální" nikoli fyzická, tzn., ze tyto stavby mohou dále stát a plnit svou funkci a je pouze třeba revitalizace a zvýšeni kvality vnitřního prostředí, aby si lide i nadále přáli tyto stavby využívat.

Doporučuji Vám tedy investovat do zatepleni vašeho domu, ale zároveň upozorňuji na případná úskalí a doporučuji zvážit vypracování studie návratnosti a pečlivě vybrat partnera pro návrh a realizaci.

Odpovídal: Petr Jůn

        Máte-li otázky k některé oblasti stavebnictví či k článku, popřípadě řešíte konkrétní problémy, neostýchejte se a napište nám.

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru