Odpovědi na vaše dotazy

Otázka:
       
Před rokem jsme koupili byt a rozhodli se, že položíme nové podlahy. Původní parkety jsme vytrhali a zjistili, že byly přitlučeny na fošnách a ty leží na dřevěných trámech. Prostor mezi trámy je vyplněn štěrkem. Místo parket jsem položili OSB desky a na ty plovoucí podlahu. Změna podlahy byla v červenci 2007 a již koncem roku 2007 na některých místech začala podlaha vrzat. Vrzání je nesnesitelné a přidávají se další místa. Myslíme si, že to vrže v místech, kde se pod fošnami "vymlel" štěrk. Co lze v takovém případě dělat? Pokud je podlaha celodřevěná, tzn. že sousedka bydlící pod námi má dřevěný strop, existuje nějaký způsob, jak ji vybetonovat?

Odpověď:
       
Vybetonování, respektive použití betonové stěrky jako podkladní vrstvy je samozřejmě možné, v případě, že je u trámů ve stropě dostatečná rezerva v únosnosti a deformaci. Ze zkušeností ovšem mohu říci, že se jednak lze obávat větších průhybů (a následných trhlin u vnitřních omítek a v extremním případě havárie celé stropní konstrukce) a dále že takovéto řešení není nutné. To co vrže jsou ony fošny, které zakrývají štěrk. Řešení, které jste původně provedli bylo principiálně správně, ale předpokládám, že nedošlo k dostatečnému přikotvení OSB desek až k trámům (nevhodné vruty, nedostatečná délka, malý počet, mimo trámy) nebo byla tloušťka OSB desek zvolena příliš malá.

Návrh řešení:
        Za dané situace se neobejdete bez rozebrání celého podlahového souvrství. Tedy je zapotřebí odstranit plovoucí podlahu (pokud máte nelepenou, domnívám se, že by se dala většina zachránit a dokoupit jen jeden balík). Dále odstranit OSB desky a konečně se zbavit i fošen. V tomto stádiu je nezbytné pohybovat se výhradně po trámech! Zatížení násypu nepřichází v úvahu. Pokud jsou v násypu hrboly, je možné je srovnat a násyp doplnit.

        Pokud jsou OSB desky dostatečné tlusté (nezbytná tloušťka závisí na vzdálenostech trámů a způsobu překrytí trámů – to lze zjistit statickým výpočtem nebo z tabulek poskytovaných některými výrobci) a mají dobrou kvalitu, je možné je znovu použít. Zapotřebí je řádně přikotvit desky k trámům - desky se zkrátka nesmí pod zatížením prohnout, jelikož to způsobuje potenciální vrzání. Můžete použít i dřevotřískové desky. Mají menší tuhost (potřebujete větší tloušťku), ale jsou levnější. Doporučuji použít dvě vrstvy desek položené kolmo přes sebe. I druhá vrstva musí být přišroubována k trámům. Pozor, lepší je jedna tlustá vrstva, než dvě tenké o stejné celkové tloušťce. Na to může následovat Miralon, hobra a znovu plovoucí podlaha.

Poznámka: Při pokládce desek na trámy se může stát, že nebudou úplně v rovině - je potřeba podkládat.

Existují i možnosti vyspravení fošen. Potom stačí jedna vrstva desek. Je to výrazně pracnější varianta, ale dá se řešit svépomocí a je tedy potenciálně levnější. Jinými slovy pokud máte dostatek volného času a chuť se tomu věnovat, vyjde Vás to trochu levněji.

Odpovídal: Miroslav Brouček

        Máte-li otázky k některé oblasti stavebnictví či k článku, popřípadě řešíte konkrétní problémy, neostýchejte se a napište nám.

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru