Administrativně technický průvodce stavařinou

        Tato rubrika poslouží všem, kteří přemýšlejí o realizaci stavebního záměru, ať již se jedná například o rekonstrukci bytového jádra, či stavbu rodinného domu. Zároveň poskytne informace o tom, co je vhodné či nutné podniknout v souvislosti se zamýšleným záměrem, a jaká rizika na ně mohou při tomto procesu čekat. Bohužel, neustále se setkáváme s případy, kdy investor nemá ani základní informace týkající se zamýšlené investice, což mnohdy vede k jeho značnému rozčarování, ať již když pozná administrativní náročnost některých procedur, či, a to je horší, když se setká s neseriozními dodavateli. Tyto okolnosti mohou vést ke značným finančním ztrátám a časovým prodlevám, stejně jako ke značné nervové zátěži. Na těchto stránkách najdete většinu důležitých informací, které se týkají dané problematiky, a které pro vás budou velmi prospěšné, pokud se rozhodnete své nápady uskutečnit. Vždy je lepší být dopředu informován a tím nebýt odkázán pouze na názory ostatních, mnohdy se tak můžeme vyhnout vážným těžkostem.

Související články

Stavebně technická příprava rekonstrukce panelových domů
Návrh a provedení rekonstrukce panelového domu zahrnuje komplexní soubor problémů, jehož řešením by měl být vždy pověřen jen kompetentní odborník. Je na každém investorovi, jakým způsobem k řešení tohoto stavebního záměru přistoupí...
Stavební zákon a rekonstrukce
  Podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., platného od 1.1. 2007 lze obecně říci, že pokud stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí a zároveň nedochází ke změně vzhledu (myšleno z exteriéru), potom není nutné žádat stavební úřad o povolení ani tyto úpravy stavebnímu úřadu ohlašovat...
Daň z přidané hodnoty (DPH) ve stavebnictví
  Výše sazeb daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a způsoby jejich stanovení pro konkrétní stavební díla, práce a materiály jsou specifikovány v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Tento zákon nahrazuje zákon č. 235/2004 Sb. a vstoupil v platnost dne 1.1. 2008...
Pořizovací náklady a náklady na provoz nebo údržbu
  Nedostatečně promyšlené a neucelené návrhy, jakkoli se mohou zdát z počátku výhodné, se nakonec zpravidla vždy ukáží jako problémové. Dodatečná náprava bývá nákladnější než správné, ale původně dražší řešení.
Typickými oblastmi kde je možné dosáhnout budoucích úspor vhodnou volbou koncepce řešení záměru můžou být například:...
Typické problémy při dodávkách stavebních prací
Článek shrnuje nejčastější těžkosti v jednání s dodavateli pozorované při realizacích menších stavebních záměrů, například při rekonstrukcích bytů či výstavbě rodinných domů. Článek si neklade za cíl odpovědět na otázku proč je v dnešní době tak těžké najít dobrého řemeslníka a spolehlivou firmu, ale ...

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru