Typické problémy při dodávkách stavebních prací

Autor: Petr Jůn

Stručné shrnutí

        Článek shrnuje nejčastější těžkosti v jednání s dodavateli pozorované při realizacích menších stavebních záměrů, například při rekonstrukcích bytů či výstavbě rodinných domů. Článek si neklade za cíl odpovědět na otázku proč je v dnešní době tak těžké najít dobrého řemeslníka a spolehlivou firmu, ale spíše se snaží informovat čtenáře o možných rizicích a tím mu pomoci se lépe zorientovat při hledání vhodného partnera pro realizaci jeho stavebního záměru.

Neprofesionalita firem nečastěji spočívá v: 

        Čím větší energie je na začátku vložena do výběru prováděcí firmy, tím méně následných problémů. Je více než doporučeno zaznamenávat veškerá jednání a smluvně vymezit podmínky spolupráce včetně případných postihů.


Celý článek

Typické problémy při dodávkách stavebních prací

        Tento článek shrnuje časté problémy, které mohou vzniknout mezi investorem a dodavatelem při realizaci stavebních zakázek. Článek vychází ze zkušeností získaných při provádění stavebních děl menšího rozsahu jako jsou například rekonstrukce bytů či výstavba rodinných domů.

         Neprofesionální jednání firem a řemeslníků se projevuje zejména profesní nezpůsobilostí, lhostejností a nepoctivým jednáním. Profesní nezpůsobilostí jsou v tomto kontextu myšleny následující problémy:

        1) Prováděcí subjekt nemá žádné nebo jen omezené informace o tom jakým způsobem má práce provádět. Stavbu realizují nekvalifikovaní pracovníci. To jim ovšem nijak nebrání způsobilost předstírat, což jako informace spadá spíše do posledního bodu.

        2) V rámci prováděcího subjektu nefunguje vnitřní komunikace, tzn., že například osoba, která s Vámi vedla dlouhá jednání nakonec není na stavbě vůbec přítomna a zúčastnění dělníci nevědí co bylo ujednáno.

        Lhostejností se myslí zejména naprostý nezájem většiny stavebních dělníků o výsledek práce. Dělníci bez dozoru vykonají danou práci velmi pravděpodobně nekvalitně nebo vykonají práci, kterou po nich nikdo nežádal. Navíc není možné počítat ani s minimální starostí o stav již realizovaných nebo jiných částí stavby. Jako příklad lze uvést znehodnocení nášlapné vrstvy plovoucí podlahy neočištěnou obuví a úlomky stavebních hmot navzdory časovému plánu prací, který předepisoval práce v jiném místě rekonstruovaného bytu. Tento plán se ovšem nepodařilo dodržet z důvodu nepředpokládané a nechtěné iniciativy zúčastněných pracovníků. Druhým příkladem nechť je dodatečné realizování kapes pro vedení elektroinstalace do již vyštukované a natřené stěny. Stejně jako v minulém případě, i zde se jedná o nedodržení pracovního plánu, kdy dělníci nejprve dokončili povrchové úpravy stěn a následně začali sekat drážky do tohoto nového povrchu. Oba příklady byly zdokumentovány a jsou uvedeny níže.


Poškození dřevěné plovoucí podlahy, sekání drážek pro elektroinstalaci do již vyštukované a natřené stěny

        Definici nepoctivého jednání se není třeba podrobně věnovat. Je ovšem důležité upozornit, že jelikož v praxi bývá těžké prokázat i úmyslně spáchané vážné trestné činy, dovolat se spravedlnosti v případě drobných lží a podobných úskoků stavebních firem je potom prakticky nemožné.

        Jako jedinou účinnou obranu proti nastíněným problémům lze doporučit opatrnou volbu prováděcí firmy. Firemní reference, doporučení i jednání firmy před podpisem smluv bývá dobrým vodítkem. Na základě zkušeností nelze doporučit přistoupení na nyní běžné platební podmínky, kdy dodavatel požaduje zaplacení 50 nebo i více procent z celkové částky jako první zálohu a následně doplatek při dodání, bez zádržného. Dodavatel bude argumentovat potřebou jistoty před zadáním pokynu k výrobě či před nákupem materiálu, to je pochopitelné, ale potřebné sumy jsou zpravidla mnohem nižší. Každopádně, ohledně podmínek platby by měl být nalezen kompromis ke spokojenosti obou zúčastněných. Jinak je lepší hledat jinde. Zádržné, tedy peníze, které si ponechá objednatel a vyplatí je dodavateli až po dodělání všech prací a odstranění všech nedostatků, by mělo být zahrnuto v každém ujednání. V opačném případě ztrácí objednatel vyjednávací pozici. Pokud dodavatel žádá peníze dopředu, je důvěra objednatele v něj hodna odplaty ve formě důvěry dodavatele v objednatele, že zádržné nezneužije. Jednostranně výhodná ujednání bývají pouze zdrojem budoucích problémů.

       Rozumné je vždy poptat více firem a některou mít „v záloze“ pro případ, že se rozhodnete ukončit spolupráci s firmou stávající.

       Pokud jde o jednání přímo na stavbě, je nutné již ve smlouvě přesně definovat požadavky kladené na stavební práce, včetně způsobů kontroly kvality, termínů a možností ukončení spolupráce. Tuto smlouvu je vhodné vytisknout, umístit ji na staveniště a informovat o jejím znění všechny pracovníky, zejména ty ve vedoucích pozicích. V případě nedodržení podmínek, je toto zcela průkazné a umožňuje to objednateli situaci efektivně řešit. V opačném případě bývají investoři dodavateli tlačení do méně výhodných pozic. Toto se může dít zejména kvůli nejasně definovaným podmínkám spolupráce, drobným i větším kompromisům, ke kterým jsou investoři nuceni a obavám o včasné dokončení prací a již investované prostředky.

       Obecně lze říci, že jeden generální dodavatel je lepší než mnoho menších dodavatelů, alespoň pokud investor není stavební odborník nebo nemá přebytek času k řízení a dozorování celého procesu. Je sice pravda, že počáteční náklady budou v tomto případě vyšší, ale je také více než pravděpodobné, že toto komplexní řešení přinese nakonec významné úspory v podobě ušetřeného času, energie i finančních prostředků přenesením zodpovědnosti na generálního dodavatele.

Petr Jůn 2009

Stručné shrnutí článku         Začátek článku

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru