Daň z přidané hodnoty (DPH) ve stavebnictví

Autor: Petr Jůn

Stručné shrnutí

        V současnosti platný zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH) č. 261/2007 Sb., stanovuje ve vztahu ke stavebnictví tyto sazby:

Snížená sazba DPH lze obecně uplatnit pro stavební práce a materiály při realizaci:

        Při splnění výše uvedených kritérií lze snížená sazba DPH uplatnit jak pro realizace nových staveb, tak rekonstrukce nebo udržovací práce.


Celý článek

Daň z přidané hodnoty (DPH) ve stavebnictví

        Výše sazeb daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a způsoby jejich stanovení pro konkrétní stavební díla, práce a materiály jsou specifikovány v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Tento zákon nahrazuje zákon č. 235/2004 Sb. a vstoupil v platnost dne 1.1. 2008.

        Novela stanovuje 19% obecně platnou základní sazbu DPH. Dále pak definuje podmínky, za kterých je možné nadále využívat sazby snížené, která ovšem byla nově navýšena o 4%, na celkových 9%. Snížená sazba DPH může být obecně použita pro stavební díla, u kterých lze ještě uvážit sociální aspekt jejich využití. Konkrétně, pokud se omezíme pouze na stavby pro bydlení, jde o byty do celkové obytné plochy 120 m2 a rodinné domy do celkové obytné plochy 350 m2. Do těchto ploch se zahrnují pouze prostory jasně vymezené svislými a vodorovnými dělícími konstrukcemi. Plochy balkonů, lodžií a teras se proto nezapočítávají. Stejně se postupuje i v případě půdních a sklepních prostor, pokud nejsou uzpůsobené trvalému užívání. V případě obytného domu může být použito snížené sazby DPH pouze pokud každý z jeho bytů vyhovuje kritériu stanovenému pro jednotlivý byt.

        Snížená sazba DPH se vztahuje na stavební práce a materiál použitý při realizaci těchto staveb nebo při rekonstrukcích a při provádění udržovacích prací.

Petr Jůn 2008

Stručné shrnutí článku         Začátek článku

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru