Stavební zákon a rekonstrukce

Autor: Petr Jůn

Stručné shrnutí

        Podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., platného od 1.1. 2007 lze obecně říci, že pokud stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí a zároveň nedochází ke změně vzhledu (myšleno z exteriéru), potom není nutné žádat stavební úřad o povolení ani tyto úpravy stavebnímu úřadu ohlašovat.

       Mezi takové úpravy lze zařadit například rekonstrukce bytových jader, či odstranění částí, nebo celých příček v panelových domech. V ostatních případech se jednání se stavebním úřadem nevyhneme.


Celý článek

Stavební zákon a rekonstrukce

        Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., platný od 1.1. 2007 stanovil následující pravidla týkající se zásahů do již realizovaných staveb.

        Bez stavebního povolení i ohlášení je možné provádět běžné udržovací práce, menší úpravy stěn a podlah, výměny zařizovacích předmětů v koupelnách a na záchodech, apod. Toto se týká například rekonstrukce bytových jader v panelových domech. Celý proces běžné rekonstrukce bytového jádra je možno provést bez stavebního povolení i ohlášení.

        Citace ze stavebního zákona (část čtvrtá, stavební řád, hlava I, stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, díl 1, povolení a ohlášení, paragraf 103, od. (1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují, bod H):

       "Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost."

 11) vyhláška č. 492/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni stavebního zákona

        K realizaci rozsahem menších a ne technicky komplikovaných změn, které ovšem nejde zařadit do výše uvedené kategorie, často postačí tzv. ohlášení. V tomto případě je nutno uvést detaily o stavbě (účel, místo) a doklad o vlastnictví. Navíc je nutné předložit alespoň zjednodušený nástin zamýšlených úprav. Není potřeba vypracování projektové dokumentace jakéhokoli stupně ani schválení autorizovanou osobou.

        V ostatních případech je vždy nutné stavební povolení. Podání žádosti o stavební povolení zahrnuje souhlas vlastníka, projektovou dokumentaci stávajícího i nového stavu a schválení autorizovanou osobou. Po dokončení prací, na rozdíl od ostatních případů, je nutná kolaudace. Tedy schválení správnosti provedených prací a povolení k užívání dotčených prostor.

        Konzultace zamýšleného stavebního zásahu s pracovníkem stavebního odboru je nicméně v každém případě rozumným nápadem, který může pomoci předejít budoucím komplikacím. Každý úřad může totiž daná pravidla chápat a interpretovat poněkud rozdílně.

        Celé znění stavebního zákona můžete nalézt například na adrese
 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/

Petr Jůn 2008

Stručné shrnutí článku         Začátek článku

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru