Poruchy a sanace - rady a doporučení

        V této části zmíníme nejčastěji se vyskytující poruchy staveb pro bydlení. Pokusíme se stanovit jejich příčiny a vysvětlíme jakým způsobem k těmto poruchám dochází. Zároveň nastíníme možnosti efektivního řešení vzniklé situace. Jelikož stavebnictví jako celek zahrnuje rozsáhlou problematiku, počínaje návrhem konstrukce či stavebního zásahu a konče realizací a užíváním, není v některých případech vhodné vysvětlovat konkrétní problém pouze zde, v kapitole týkající se poruch a sanací. Zejména pokud je příčinou poruchy nesprávný návrh či provedení stavební konstrukce, bude daná problematika doplněna také na stránkách kde se věnujeme správnému návrhu a provedení stavebních konstrukcí či dílčích stavebních  zásahů, čímž bude celý problém poruchy jasně a srozumitelně vysvětlen.

Související články

Tepelně vlhkostní podmínky v interiéru obytných staveb vedoucí ke vzniku plísní
Vznik plísní na stavebních konstrukcích je v naprosté většině případů podmíněn přítomností vlhkosti. Obecně rozlišujeme dva způsoby vlhnutí vnitřního povrchu stavebních konstrukcí. V prvním případě se jedná o zatékání z exteriéru v důsledku nefunkčnosti dělících konstrukcí. V druhém případě jde o vlhkost, která na vnitřním povrchu konstrukce za určitých podmínek kondenzuje ze vzdušné vlhkosti.
Poruchy a sanace komínových těles
Pro bezproblémovou funkci komínového tělesa je vhodné konstrukci řešit jako vícevrstvou, kdy je možné efektivně přizpůsobit jednotlivé vrstvy požadovaným funkcím. Vnitřní vrstva musí být odolná proti chemickým vlivům agresivních sloučenin, dále proti vysoké teplotě a vlhkosti. Střední vrstva slouží jako vrstva tepelně izolační a vnější vrstva zajišťuje stabilitu konstrukce komínového tělesa a mechanickou ochranu vnitřních vrstev.
Dřevěné stavební konstrukce napadené dřevokaznými houbami, hmyzem či plísněmi
Destruktivní působení dřevokazných hub, hmyzu a plísní na dřevěné stavební konstrukce je do značné míry ovlivněno teplotně vlhkostními podmínkami, na které jsou tyto organismy citlivé. Každá skupina vyžaduje jiné podmínky a každá je svým působením jinak nebezpečná. Optimální podmínky pro výskyt dřevokazných hub jsou...
Tepelné mosty
Tepelné mosty jsou taková místa konstrukce, kterými je umožněn zvýšený únik tepelné energie z interiéru do okolního prostředí. Tím dochází jednak k tepelným ztrátám, ale také často k poklesu vnitřní povrchové teploty pod hodnotu teploty rosného bodu a následné kondenzaci vodních par. Dodatečné odstraňování tepelných mostů či jejich následků nebývá snadné ani levné.
Poruchy zděných konstrukcí způsobené vzlínáním vlhkosti
Vzlínání vlhkosti je vážná porucha, která svými projevy způsobuje degradaci povrchových vrstev konstrukcí a zároveň zhoršení mechanických vlastností materiálu. Mezi viditelné následky této poruchy patří...
Poruchy plochých střešních plášťů
Každá porucha střešního souvrství konstrukce představuje, vzhledem k její důležité funkci, významný problém. Opravu stávajícího nevyhovujícího stavu je nejlépe provádět na základě stavebně technického průzkumu s použitím kvalitních materiálů. Poruchy plochých střech dělíme na...

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru