Nosné konstrukce

        V této části našich stránek se budeme věnovat nosným konstrukcím. Problematika nosných konstrukcí je svým způsobem nadřazena ostatním stavebním oborům. Je to způsobeno zejména tím, že důsledky pochybení při návrhu či provedení nosných konstrukcí mohou být, v porovnání v ostatními konstrukcemi, mnohem závažnější.

        S přihlédnutím k tomuto bezpečnostnímu hledisku zde není možné uvádět návody jakým způsobem nosné konstrukce navrhovat či posuzovat, tato činnost musí být vždy svěřena odborníkovi s patřičným oprávněním. Nicméně je možné čtenáře seznámit v používanými systémy, poukázat na jejich výhody a nevýhody, či vysvětlit některé mechanismy fungování vybraných nosných konstrukcí.

        Praktickým návrhem nosných konstrukcí se ve stavebnictví zabývají dva hlavní vědní obory, jedná se o statiku a dynamiku stavebních konstrukcí. Zatímco statika řeší mechanickou tuhost a stabilitou konstrukcí v klidu, dynamika se zabývá stavebními konstrukcemi, které jsou vystaveny účinkům dynamických zatížení, jako jsou vítr, zemětřesení, či účinky práce některých strojů.

        Na závěr našeho úvodu bychom rádi poukázali na to, že vzhledem k tomu, že statika je vědní obor, není možné tohoto pojmu použít v souvislosti: objekt má narušenou statiku, podobně jako objekt nemůže mít narušenou např. fyziku, jednoduše proto, že žádnou nemá. Na místě je použít např. narušená mechanická tuhost či stabilita.

Související články

Problematika návrhu a provedení prefabrikovaných železobetonových prvků a konstrukcí
Montované prefabrikované konstrukce bezesporu přinášejí do výstavby mnohá ulehčení, na druhou stranu jsou tyto konstrukce specifické tím, že procházejí během své životnosti rozdílnými podmínkami působení, na které je třeba brát při jejich návrhu ohled.
Navrhování stropních konstrukcí
Navrhování stropních konstrukcí (a nosných konstrukcí obecně) je komplexní činností, která vyžaduje odborný přístup a zohlednění celé řady různých faktorů. Kromě obecných faktorů je při návrhu stropních konstrukcí nutné zohlednit konstrukční požadavky a omezení, které vycházejí z konkrétních podmínek.

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru