Navrhování stropních konstrukcí

Autor: Petr Jůn

Stručné shrnutí

        Navrhování stropních konstrukcí (a nosných konstrukcí obecně) je komplexní činností, která vyžaduje odborný přístup a zohlednění celé řady různých faktorů. Mezi ty hlavní patří zejména:

Kromě těchto obecných faktorů je při návrhu stropních konstrukcí nutné zohlednit konstrukční požadavky a omezení, které vycházejí z konkrétních podmínek:

Všechny tyto faktory je potřeba zohlednit nejen při navrhování nových stropních konstrukcí, ale také pokud jde o přizpůsobování stávajících stropních konstrukcí novým účelům, například při realizacích obytných podkroví ve stávajících půdních prostorech.

V obou případech je nutné vypracování statického posudku, který může být podle potřeby doplněn o výkresovou dokumentaci a další detaily podle požadavků klienta.


Celý článek

Navrhování stropních konstrukcí

        Vzhledem ke skutečnostem uvedeným ve stručném přehledu je zřejmé, že návrh nových nebo posouzení stávajících stropních konstrukcí není možné provést bez důkladného uvážení mnoha různých faktorů a následného vypracování statického posudku. Tento proces je vysoce odborný a časově náročný. Projektant-statik přebírá za posudek odpovědnost a garantuje správnost vyvozených závěrů. Z těchto důvodů není možné řešit konkrétní problémy z této specifické oblasti v rámci internetových diskuzí či poraden, ale je potřeba zvolit individuální přístup.

        Individuální přístup je nutný také z důvodu ochrany klienta. To platí zejména pro malé projekty prováděné svépomocí osobami bez zkušeností v oboru, které by si mohly obecné rady či doporučení získané na internetu chybně vyložit. To by následně mohlo vést k materiálním škodám či k ohrožení života lidí. U velkých staveb je statická část běžnou součástí projektové dokumentace. U malých staveb či jen dílčích stavebních zásahů by tomu mělo být také tak.

Petr Jůn 2011

Stručné shrnutí článku        Začátek článku

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru