Software DEPTH

Program DEPTH umožňuje rychlé zjištění parametrů C1 a C2 Winkler-Pasternakova modelu podloží a hloubku deformační zóny. Řešení hloubky deformační zóny vychází z předpokladu vyrovnání původní geostatické napjatosti a přitížení v základové spáře. Parametry C1 a C2 jsou odvozeny na základě řešení pružné vrstvy, jejíž mocnost je omezena právě deformační hloubkou.

Program je určen pro výpočet základových pasů a při jiných znalostech o předkonsolidaci je možné toto zohlednit změněnou hloubkou základové spáry. Přidaný program Strength-IZ umožňuje rovnou zadávat hodnotu předkonsolidace a výstupem jsou stále hodnoty C1 a C2 a hloubka deformační zóny.

Program TPS-overconsolidation umožňuje spočítat hodnotu C1 a C2 a součinitele strukturní pevnosti m. Výpočet je proveden dle DIN a je nezbytné zadat hloubku deformační zóny. POZOR - nesmí se jednat o hodnotu hloubky deformační zóny spočtenou programem DEPTH ani programem Strength-IZ. Použité předpoklady v jednotlivých softwarech nejsou po teoretické stránce v souladu!

K programům je k dispozici jednoduchý uživatelský manuál a teoretická příručka, která vystihuje podstatné části problematiky.

Programy jsou distribuovány pod obecnou veřejnou licencí GNU General Public License.
Oficiální znění: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
Neoficiální český překlad: http://staff.cesnet.cz/~lhotka/gnugpl-cz.html

Download:

Autoři programu jsou: Doc. Ing. Pavel Kuklík, CSc.; Ing. Miroslav Brouček Autoři by rádi vyjádřili poděkování VZ MSM 68400770001 a grantu GAČR 103/08/1617 za podporu a firmě FINE za programátorskou práci.

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček