Rekonstrukce jádra v bytě panelového domu

Autor: Petr Jůn

Stručné shrnutí

        Původní bytová jádra v bytech panelových domů přestala vyhovovat zvyšujícím se požadavkům na kvalitu bydlení. Původní konstrukce nejsou schopny zajistit zejména:

  • dostatečnou vzduchovou neprůzvučnost
  • nároky kladené na kvalitu povrchových vrstev, zejména co se týče kvalit hygienických a estetických

        Standardní technologické varianty nápravy tohoto stavu, po demontáži původní konstrukce, jsou uvedeny níže:

  • jádro zděné z pórobetonových příčkovek
  • jádro montované

        V obou případech dojde k významnému zvýšení užitných vlastností prostoru. Výběr varianty je otázkou nalezení vhodného kompromisu mezi nabízenými vlastnostmi a cenou.


Vlevo: Ukázka části původního jádra a doplnění o obklad
Vpravo: Demontované jádro během rekonstrukce bytu


Celý článek

Rekonstrukce jádra v bytě panelového domu

        Původní jádra v bytech panelových domů již přestala vyhovovat stále se zvyšujícím nárokům na kvalitu bydlení. Z tohoto důvodu a také kvůli vyčerpání jejich životnosti je zpravidla vhodné je nahradit. Hlavní nedostatky původních jader jsou nedostatečná vzduchová neprůzvučnost (schopnost konstrukce bránit šíření zvuku), nedostatečná kvalita povrchových vrstev, problémová údržba a složité řešení úprav, zejména povrchu.

        Nedostatky spojené s kvalitou povrchových vrstev mohou být částečně odstraněny realizací nového obkladu, většinou z materiálů na bázi plastů. Toto řešení však většinou pouze překrývá viditelné projevy degradované konstrukce původního jádra. Řešení detailů a styků u obkladu není jednoduché a zpravidla se nezdaří v požadované kvalitě. To je způsobené zejména poddajností podkladní konstrukce. Toto má za následek zatékání do spár mezi obkladem a navazujícími konstrukcemi a následnou další degradaci. V běžných případech se nejedná o zásadní problém, nicméně, hygienická rizika spojená s výskytem plísní je lépe nepodceňovat.

        Z tohoto důvodu lze jako komplexní řešení doporučit pouze demontáž celého jádra a jeho nahrazení novou konstrukcí. Optimálně by tento zásah měl být spojen také s rekonstrukcí podlah a technického zařízení včetně rozvodů. Jedině ucelený návrh a kvalitně provedená realizace zajistí budoucí bezproblémové fungování všech úprav jako celku.

        Nejčastěji používaný materiál k nahrazení původní konstrukce je příčkové zdivo z pórobetonu. Tento materiál výrazně vylepšuje tlumící schopnosti konstrukce a také umožňuje jednoduché provedení libovolných povrchových úprav, nejčastěji obložení keramickými dlaždicemi. Pórobeton, pro svou nízkou objemovou hmotnost, obyčejně příliš nepřitěžuje stávající nosnou konstrukci. Standardně používané zdivo tloušťky 50-75 mm váží pouze 25-37.5 kg/m2, což je porovnatelné s původní konstrukcí.

        Hlavní předností je ovšem vysoká efektivita při zdění. Jelikož jsou půdorysné rozměry jader spíše menší a stěny obsahují mnoho prostupů, zdění klade vysoké nároky na přizpůsobování zdících prvků potřebám konstrukce. Příčkové zdivo z pórobetonu se na rozdíl od jiných materiálů, např. pálených keramických tvarovek, poměrně snadno dělí. Doba potřebná na realizaci není proto obyčejně delší než jeden týden.

        Hlavní nevýhodou je na druhou stranu nasákavost porobetonových příčkovek. Z tohoto důvodu je nutné skutečně zodpovědně vyřešit ochranu tohoto materiálu zejména před zatékáním, ale i před případnou kondenzací vodních par v blízkosti nebo přímo v materiálu. V opačném případě hrozí riziko vzniku plísní a degradace materiálu. Vyřešení detailů a provedení úprav k zamezení přístupu vlhkosti do pórobetonu nicméně nepředstavuje velký technický problém.


Zdění jádra z pórobetonových příčkovek na očištěný nosný stropní panel

        Jak již bylo zmíněno dříve, varianta používající pálené keramické tvarovky se nezdá být optimální, zejména z důvodu větší pracnosti při zdění a větší hmotnosti. Další variantou mohou být některé nabízené montované konstrukce jader. Tyto zpravidla obchází mokrý proces při realizaci a nabízí velmi kvalitní povrchové úpravy, většinou tvořené prefabrikovanými dílci. I ostatní vlastnosti, požární odolnost, vzduchová neprůzvučnost, vedení technických rozvodů jsou na porovnatelné nebo vyšší úrovni než je tomu u zděné konstrukce. Nevýhodou je cena, která bývá u montovaných konstrukcí znatelně vyšší. Doba realizace je obyčejně podobná, cca 5-7 dní.


Vedení rozvodů technického zařízení ve zděné příčce, konečný povrch zděného jádra spolu se zařizovacími předměty

        Při rekonstrukci bytového jádra není radno opomenout hydroizolaci podlahy. Koupelna a záchod patří spolu s kuchyní k prostorám, kde lze zvýšenou vlhkost očekávat a proto je vhodné tento problém uvážit. V souvislosti s podlahou v koupelnách a na záchodech je také vhodné zmínit problém šíření kročejového hluku přes keramickou dlažbu, která je mnohdy lepena přímo na nosný stropní panel.

Petr Jůn 2008

Stručné shrnutí článku        Začátek článku

 

Nahoru

Stavařina.czNovinkyTémataSlovník

Stavařina.cz
Novinky
Témata
Radíme vám
Nabízíme
Slovník pojmů
Diskuze
O autorech
Napište nám

Autoři: Ing. Petr Jůn & Ing. Miroslav Brouček

Doporučujeme:

Proč a jaké materiály doporučujeme

1. Fotovoltaické fólie UniSolar

2. Vegetační rohože

Více na CETAM.CZ

Nejčtenější články:

1. Skladba podlahy

2. Prkenné podlahy pod plovoucí ...

3. Ploché střechy - návrh a provedení

4. Plastová okna - výběr a provádění

5. Plísně v interiéru